Kemi och Etik

Inledning
Kemi och etik Den kemiska industrin använder 400 miljoner ton kemikalier varje år'. Det finns, som vi har visat i det här kapitlet

Utdrag
en omfattande lagstiftning om kemikalier och många myndigheter som övervakar, informerar och samordnar olika frågor som rör kemikalier inom hälsa, livsmedel och miljö.

Världen står idag inför flera ödesfrågor som har med kemi att göra: klimatfrågan, kemikalier i naturen och plast i haven.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter