Introduktion
I denna övning ska du skriva en inlämningsuppgift om övergångsriter inom de abrahamitiska religionerna.

Målet med fördjupningen är att du ska förstå både de centrala likheter som finns mellan livsåskådningarnas övergångsriter och de skillnader inom livsåskådningarna som beror på sådant som olika tolkningstraditioner och hur livsåskådningen intra-agerar med intersektionella faktorer.

Innehållsförteckning
Du Ska Välja 1 Av Följande Punkter Att Fördjupa Dig I:

När Du Har Valt Ditt Område, Så Svarar Du På Följande Frågor Med Fokus På Den Typ Av Rit Du Valt:
- Ett Exempel På Pubertetsriter:
- Med Andra Ord:
- Betyget E
- Betyget C
- Betyget A

Utdrag
3. Fasta förekommer såväl inom alla tre abrahamitiska religioner. Vad tänker du att det kan finnas för olika orsaker till att man fäster så stor vikt vid vad och hur ofta man äter i religionerna?

4. Finns det särskilda riter för pojkar respektive flickor? Är kraven olika på pojkar respektive flickor i riten?

På vilka sätt tror du att skillnaderna eller likheterna påverkar hur man ser på och behandlar pojkar och flickor i vardagen? Ge välvalda exempel!
• A-FRÅGA: Kan du se några könsnormer som tydligt återspeglas eller skapas genom riten?