Cellskelettet | Uppgift | A i betyg

Inledning
Cytoskelettet är ett nätverk av proteinfilament som finns, liksom alla organeller, i cytoplasman hos eukaryota celler.

Innehållsörteckning
Sammanfattning:

Introduktion:

Resultat:

Utdrag
Båda falloidin och aktinfilament består av aminosyror och de kan också inte ses med det mänskliga ögat.

För att aktinfilament syns; måste falloidin binds först med flourofor TRITC kovalent och sedan binds falloidinet med aktinet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter