Introduktion
Cytoskelettet är ett nätverk av proteinfilament som finns, liksom alla organeller, i cytoplasman hos eukaryota celler.

Innehållsförteckning
Sammanfattning:

Introduktion:

Resultat:

Utdrag
Båda falloidin och aktinfilament består av aminosyror och de kan också inte ses med det mänskliga ögat.

För att aktinfilament syns; måste falloidin binds först med flourofor TRITC kovalent och sedan binds falloidinet med aktinet.