Introduktion
Endomembransystemet Elektronmikroskop Bilder avslöjar att der finns membransystem också inuti cellen.

Det endoplasmatiska nätverket och Golgiapparaten är delar av ett och samma membransystem, dit även kārmmembranet och lysosomerna hör.

Innehållsförteckning
Det endoplasmatiska nätverket (ER)
Golgiapparaten
Lysosomer
Peroxisomer
Cellskelettet

Utdrag
Golgiapparaten har flera uppgifter. Många ämnen mellanlagras här, medan andra tillverkas. Ytterligare en viktig uppgift är att förbereda ämnen för transport ur ur cellen

som närenzymer förs fràn bukspottkörtelns celler till tunntarmen där de bryter ner maten till mindre molekyler.

Golgiapparaten visar vart olika impen ska transporteras. De olika blásorna Golgiapparaten är i ständig omsättning och rörelse, vilket knappast framgår av elektronmikroskop bilder.