Introduktion
Fosfor(P) ingår i elementgrupp 15. Ditt tillhör även kväve (N), arsenik (As), antimon (Sb), vismut (Bi) och moscovium (Mc).

En likhet mellan kvävegruppselementen är deras elektronkonfigurationsmönster, vardera har fem valenselektroner i sin yttre energinivå.

Alla element med undantag för kväve har en fast form vid rumstemperatur. Deras föreningar kan vara transparenta och de kan även övergå till att vara elektriska ledare vid uppvärmning.

Utdrag
Fosfor kan förekomma i olika allotropa modifieringar, den kan vara färglös, gul, röd, svart, vaxaktigvit eller lila.

Kondensation av fosforånga ger upphov till flytande fosfor som vid uppvärmning 44, °C kan stelna till vitfosfor (fastform). Vitfosfor är en elektrisk isolator och mycket giftig, bara 0,1g kan döda en person.