Introduktion
Termer var en viktig del av Romersk historia och även kultur, de hade fler funktioner än att hålla folket hygienisk och det är anledningen till varför dessa badhus är så fascinerande och så pass viktiga under antiken.

I termer kunde man ta ett lyxbad för billig peng eller gratis på vissa badhus beroende på hur exklusiv badhuset var.

Utdrag
Inom dessa Termer kunde man oftast hitta statyer av läkekonstens gud Aesculapius och dennes dotter Hygia hälsans gud.

Dessa badhus minskade sjukdomar och förbättrade hygien och spridning av sjukdomar var inte ett stort problem då vattnet byttes ganska ofta efter att romarriket hade fixat vattenkanaler som kopplade staden samman och förde vatten till termerna.