Djingis Khan | Uppgift

Inledning
Djingis khan var en man som har lyckats erövra historiens största imperier. sträcktes från huvudstaden Peking i östra Asien till Wien i Europa.

Han var född 1162 i nuvarande Mongoliet med namnet Temujin. Mongoliet var på hans tid splittrade i olika nomadstammar som var i ständiga krig.

Den svår och fattiga uppväxten med ständiga hot och krig ledde till att Temujin blev skoningslös och krigsdrivande.

Innehållsörteckning
Djingis Khans imperium (orsaker)
Konsekvenser
Spår av Djingis Khan idag

Utdrag
Stam efter stam erövrades och Temujins arme växte större och större. Detta ledde till att stammarna tillslut enades till ett enda land som Temujin kallade för Mongoliet i centralasien år 1206.

Samma år tog han även titeln som Djingis Khan, “alltings härskare.” Detta var bara början på Djingis Khans imperium.

Detta var en pik för Djingis Khan och hans nya folk eftersom enandet tog slut på småkrig mellan stammarna och gav mer plats för utveckling. Men Djingis Khan var inte nöjd, han fortsatte sin erövrings resa.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter