Introduktion
Kvinnor och deras rättigheter samt skyldigheter har alltid varit densamma under alla århundraden. Som en dotter så baseras deras värde på hur bra av en dotter dem är

när de gifter sig baseras deras värde på hur bra av en fru dem är, när de skaffar barn så baseras deras värde på hur bra av en mamma dem är.

Kvinnor i sig har inte ett självständigt värde, utan det är bara i relation till andra. Det var inte först upplysningen och tankarna som uppstod då som man började ifrågasätta allas lika värde.

Utdrag
Kvinnokampen under 1800-talet skulle jag vilja påstå har en koppling till ekonomi och hur den förändrades samt utvecklades. Kvinnor hade inte äganderätt och fick därför inte äga företag eller arbeta.

Att ta hand om barnen, vara en trygghet för hela familjen och vara den personen som såg till att hushållet inte föll ihop var kvinnans prioritet i livet, att endast jobba för andra.

Men det var när kvinnor höjde rösten och sa ifrån som samhället började förändras, t.om ekonomin i landet.

Det började bli allt mer vanligt att se kvinnor ute på arbetsmarknaden och arbeten som innan hade varit mansdominerade arbeten blev istället kvinnornas jobb.

Arbetskraften var billig och därmed var lönen inte alls tillräcklig för att en kvinna ska kunna försörja ett helt hem, företagen utnyttjade detta och gick väldigt mycket plus på att kvinnorna började arbeta.

För nu när man väl hade fått jobb och klagat länge på att man inte fick arbeta som kvinnan innan så skulle ingen börja klaga på lönen.

Till en början så var lönen mellan kvinnor och män jämställd, ingen fick mer än den andra bara pga kön.