Introduktion
Beroendet av fossila fordon i dagens samhälle har blivit för normaliserat, trots att vi dagligen får höra massa tjat om siffror, massa klagomål om att det inte är miljövänligt att åka bil.

Samt att fossila bränslen är katastrofala, men varför är det så egentligen? Är avgaserna så farliga som de låter? Borde vi istället satsa på elbilar, för miljöns skull?

Utdrag
Enligt E.ons (2020) forskning kring elfordon är elbilar värda att satsa på, elbilar har många fördelar och gynnar både miljön men även din ekonomi långsiktigt.

Först och främst skriver E.on att elbilar släpper extremt mindre koldioxid än fossilbilar, de kan nästan släppa inga avgaser alls om du endast använder dig av förnybar energi.

De lyfter även fram att elbilar gynnar dig ekonomiskt då att tanka med fossila bränslen kan kosta upp till 100% mer än att ladda ditt fordon, dessutom är skatten på elbilar lägre.

Att köpa en elbil är dyrt men de menar att det i längden blir billigare med tanke på skatt, tank, service m.m.

Lisbeth Dahllöf från svenska miljöinstitutet (IVL) håller med E.ons forskning (U.Å), hon lyfter även fram att genom att köra elbil sparar man ca 70% koldioxidutsläpp/år.

Dessutom påpekar Lisbeth att det är väldigt enkelt att köra på förnybar energi då 10–15 kvadratmeter solceller skulle räcka för att köra 1500 mil/år.