Introduktion
Visste du att ett tunnelbanetåg motsvarar 10 kilometers bilkö ? Är det verkligen vettigt att det sitter en person i varje bil på väg till jobbet och att det byggs nya parkeringshus?

Trenden att allt fler människor flyttar in till de större städerna som Stockholm , Göteborg och Malmö kommer att hålla i sig.

Det är främst i dessa större städer som utsläppen av avgaser ständigt ökar och där det inträffar allvarliga trafikolyckor.

Utdrag
Genom fler alternativ till kollektivt resande minskar behovet av privatbilism. Där kan också satsningar på miljövänliga lösningar gå snabbare än inom bilindustrin.

Det är onekligen så att om vi vill minska utsläppet av avgaser och bidra till en bättre miljö så är kollektivtrafik lösningen.