Innehållsförteckning
Andra världskriget
Förintelsen
Romer
De sjuka under förintelsen
Politiska motståndare till nazismen
Homosexuella män och kvinnor
Jehovas vittnen
Antisemitismen
- Antisemitismen historia och den moderna antisemitismen
Nürnberglagarna
Islamofobi
Antisemitismen och islamofobi
Varför vi aldrig får glömma förintelsen?
Vad säger de som överlevde?

Utdrag
Andra världskriget (1939–1945) är tills idag mest stor och blodigaste konflikt i världens historia. Cirka 60 miljoner människor förlorade livet. Av 60 miljoner cirka 13 miljoner mördades i förintelsen.

Efter första världskriget och vid Versaillesfreden straffades Tyskland hårt. De fick skulden för hela kriget. De förlorade landområden. Tyskland fick inte ha stor armé och tvingades betala ett stort skadestånd.

Resultatet gjorde många människor arga i Tyskland. Så det dök upp grupper som ville bryta denna fred i Tyskland.

I slutet av 20-talet drabbades världen av dålig ekonomisk situation många blev arbetslösa och fattiga.

På denna viss var det lättare för Adolf Hitler att ta makten och göra Tyskland starkare. När Hitler och nazisterna fick makten i Tyskland började de förberedde sig till krig redan 1920-talet.

Stora armé, flygvapen och flotta, det kallades för att rusta. Andra länger som Japan hade och rustat, eftersom de ville expandera (göra sitt land större).

På 1930-talet tog Japan över Kinas makt och andra länder i Asien. Att ta makten över andra områden kallas för imperialism.

Tyskland ville också expandera som Japan. De tog tillbaka landområden som de förlorade i Versaillesfreden. Och områden med människor som talar tyska skulle också bli en del av Tyskland.

När Hitler var ledare till Tyskland så lovade han att Tyskland ska bli större och mäktigt.

Hitler kallade detta för Lebensraum. Han byggde upp en jättestor krigsmakt, 7 mars 1936 gick tyska trupper in i Rhenlandet.

Två länder USA och Frankrike protesterade och ville undvika krig, de valde inte strida mot Hitler den här gången.

År 1938 bestämmer Hitler att hans hemland Österrike ska bli tyskt. Österrikes regeringschef kanslern Kurt Schuschnigg valde ett bra sätt för att göra det och det var att ge folket rätt att rösta ja och nej för det men Hitler var inte nöjd med förslaget och accepterade inte det.

Han till och hotar att de ska tränga in i Österrike. Regeringschefen lämnar samtalet med Hitler och går. Så tidigt nästa dag går tyska trupper över gränsen, de tar över hela Österrike.

---

De första judarna levde i ett område som är dagens Israel och Palestina. Judar har levt i Europa ungefär 2000 år. Under nästan hela tiden, har judar blivit utsatts för förföljelse och diskriminering.

Ingen vet exakt varför, men det finns en orsak. När kristendomen uppstod för 2000 år sedan i dagens israel och Palestina som var Romarriket förut.

Lite kort fattning för det är att de första kristna var själva judar som såg Jesus som Messias och Guds son, men de flesta andra judar tog inte det och ville inte bli kristna.

Sedan judarna som hade konverterat till kristendomen tyckte att de första judarna som inte hade konverterat borde inte excitera längre.

Det här var början av antisemitismen. Kristna ledare pekade ut judar som Jesus dödare.

År 200 hundra kunde inte judar att visa sin religion i romarriket. Antisemitismen spreds med tiden och blev värre. År 600 judar jagades från sina hem i Spanien.

Ju värre för Judar var tiden när det fanns krig i mellan östern mellan kristna och muslimer år 1100-1200. De som ville delta i kriget reste ner till Jerusalem och på vägen igenom Europa mördades tusental judar.

År 1200 bestämdes att alla judar ska bära ett gult märke, så att alla ska veta vem är jude. Så fort någonting hände i ett land som hade ett kristet samhälle, fick judar skulden.

År 1300 spred en sjukdom, judar fick skulden igen. Så många judar mördades på grund av det.

År 1700-minskade hatet mot judar. Efter franska revelationen fick judar samma rättigheter som de andra. Många länder gjorde som Frankrike. Judarna hade bättre liv då.

Hatet mot judar blev kvar på många ställen. När nationalismen kom, tanken ett folk med samma språk och ursprung tillhör till ett land.

Nationalister tänkte att judar inte tillhör till någon grupp. Slutet av 1800-talet började den moderna antisemitismen och spreds snabbt i Europa.

Det kom en annan falskt rasistisk tanke om olika raser som jag berättade innan. Falskt rikte gjorde Antisemitismen.

Från början av 1900-talet blev den moderna antisemitismen större. Det kom så långt till att judarna fick skulden till allt som hände i Europa.

När Hitler fick makten i Tyskland 1930-talet ville han rensa landet från alla judar och han såg det som hans uppgift.

Idag har antisemitismen blivit tydligare i Sverige och mellanöstern. Man kan höra hat och fördomar mot judar på nätet, skolan och media. Antisemitismen finns idag i islamitiska grupper.