Introduktion
Denna andra försvarsnivå består av flera typer av vita blodkroppar som tändin patrullerar i blodet och angriper den som har fel id-kod. Deras uppgift är allt att på olika sätt bekämpa allt som är främmande för kroppen.

När de har aktiverats ökar de snabbt i antal genom delning. De vita blodkropparna finns inte hars i blodkärlssystemet, utan överallt i kroppen.

Innehållsförteckning
1. Monocyter och makrofager
2. Granulocyter kännetecknas
3. NK-cellerna
4. Mastceller
5. Dendritiska celler
Inflammationsreaktionen
Feber

Utdrag
2. Granulocyter kännetecknas av att de ser korniga ut i mikroskop (granula betyder korn). De är av tre olika typer, med olika specialisering. Neutrofila granulocyter förstör bakterier och en del svampar genom fagocytos.

De "sväljer först bakterier eller svampar och bryter sedan ner den med hjälp av lysosomer. Eosinofila granulocyter bekämpar parasitmaskar.

Eftersom dessa är för stora för att "ätas" sprutar de eosinofila granulocyterna istället ut lysosomer på inkräktarnas yta så att de bryts ner.