Innehållsförteckning
Icke-hållbara markanvändningssystem
Hållbara Markanvändningssystem
Jordkvalitet
Olika teorier inom demografi
Demografisk transition
- Fas 1
- Fas 2
- Fas 3
- Fas 4
- Fas 5
Källförteckning

Utdrag
Svedjebruk Innebär att ett skogsområde bränns för att tillfälligt kunna användas för växtodling och bete som en del av växtföljden.

Träden huggs ner och bränns tillsammans med ris, torv och mossa, varefter askan sprids för att tjäna som gödning och jordytan får en grundbehandling.

Eld sås vanligtvis med råg och kan buntas med eller utan sådd av gräsfrön. Svedjelandet användes för bete i några år, och det kom så småningom att växa ut igen till skog.

Det beror på att nackdelen med överdriven förbränning var att den sågs som utarmning av jorden, så svedjebruket egentligen fungerade främst som en växelbruk, och därmed var användningen förbjuden eller delvis begränsad enligt lag. Svedjebruket upphörde i stort sett i Sverige med skogens ökade värde.

Växelbruk är en odlingsmetod som överför grödor på fälten eller söver dem under några år.

Växtföljd används dels för att marken inte ska utarmas, dels för att förhindra etablering av skadedjur och växtrelaterade sjukdomar.

Växtföljd är ett ganska gammalt fenomen i Europa och i början av 1800-talet började man växla mellan hö och spannmål på åkrarna.

Plantagejordbruk är en jordbruksverksamhet som ligger i en tropisk eller subtropisk region, som främst sysselsätter tjänstemän där det är möjligt att kommersialisera och odla en monokultur.

Monokulturer kan leda till negativa konsekvenser för miljön och ekonomin. Dessa grödor är vanligtvis tropiska produkter.

Här är det ofta företag som äger mycket mark och som direkt använder den odlingsytan.

Risodlingar. Bergsris odlas i bergsområden, medan Sumpris odlas i låglänta områden.

Bergsris odlas på vanlig jordbruksmark, medan sumpris behöver växa på vattendränkta åkrar. Risodlingen är vanligtvis mycket arbetsintensiv.

Det finns mer än 1 000 sorters ris som odlas. För att öka storleken på risplantor används bekämpningsmedel för att hålla skadedjur borta.

Men med ökad användning av bekämpningsmedel blev det omgivande vattnet förorenat och skadedjuren blev resistenta mot dem och blev därmed mindre effektiva och dyrare.