Introduktion
1. Det finns fyra vanliga sätt att transportera olja och ett annat som är lite ovanligare transporten sker antingen genom lastbil, tåg, fartyg.

Ett ovanligare sätt att transportera olja är genom pipelines vilket används främst i korta sträckor och kan användas för att transportera gas och råolja.

Fördelen med pipelines är att man inte behöver använda fordon som släpper ut växthusgaser som påverkar den globala uppvärmningen.

Nackdelen är att om det sker en läcka kommer det att stark påverka naturens ekosystem och det kommer att kosta mycket pengar genom sanering och kommer leda till skador i ekosystemen i flera generationer.

En annan nackdel med pipelines kan vara om trögflytande olja fastnar, för att få loss oljan måste man tillföra energi för att få oljan mindre trögflytande.

Detta leder till att vi behöver mer energi till att transportera olja som inte är bra för klimatet. Det finns pipelines som går under hav och sjöar vilket kan påverka ekosystemet i havet om det sker en läcka som i sin tur kan påverka oss människor som konsumerar fiskar och andra djur som blivit påverkade av läckan.

Utdrag
2. Olja bildas oftast från alger, men oljan bildas endast under speciella omständigheter. Oljebildning kräver två saker.

För det första måste det finnas organiskt material som i en syrafri miljö, för det andra behövs materialet utsättas för både tryck och värme.

Det är viktigt att miljön är syrefri eftersom då kommer andra varelser bryta ner materialet och resultatet blir ingen olja.

Tryck bildas genom att materialet sedimenteras av andra lager desto fler lager desto högre tryck. Desto längre ner sedimentet trycks ner desto varmare. Värmen kommer ursprungligen från jordens inre.

Geologer talar om oljefönster som ligger runt 90–120 grader då omvandlingen är som störst. Detta stödjer teorin om plattektonik vilket betyder att oljan har flyttats runt och bara finns på specifika platser.

Platser där olja finns är ställen där de essentiella förutsättningarna uppfylls. Ett av de största oljefynden har man hittat i mellanöstern som är en anledning till att OPEC länderna tillsammans producerar 44 % tillsammans.

Olja konsumeras i hela världen men de mest oljeberoende länderna är Kina och Indien. Orsaken till detta är en kraftig växande ekonomisk utveckling där det blir allt vanligare att människor går mot industrijobb.

I takt med att ekonomin ökar så blir konsekvensen att energiförbrukningen ökar, därför fortsätter länder som Kina att använda fossilbränslen på grund av pålitligheten i energikällan.

Energin används framförallt i industri som skeppas över hela världen, vilket Kina är en stordominerande på marknaden när det gäller tillverkning, den största anledningen till detta är Kinas självförstörande av fossila bränslen.

3. Han menar att vi vill hitta förnybara källor men man fortsätter även i att investera i oljesektorn vilket leder till att utvecklandet av förnybara miljövänliga källor förskjuts.

De stora oljebolagen som står för alla dessa utsläpp slipper betala och i takt med att utvecklingsländer höjer sin standard kommer att oljebolagen se mer potentiella köpare av deras olja detta kommer att gå i en spiral.

2015 presenterade Green Peace rapporten Energy[r]evolution som visade att världen kunde ställa om till 100% förnybar energi tills 2050. Det är fullt möjligt genom att investeringar från den fossila industrin riktas mot miljövänliga och förnybara alternativ.

Det händer mycket snabbt många företag, kommuner och privatpersoner ställer upp och stödjer utvecklingen. Men fortfarande är det de stora oljebolagen som tjänar mest.