Innehållsförteckning
Bakgrund
Orsaker [ Analys ]
Konsekvenser
Åtgärder
Slutsats

Utdrag
Afghanistan är en stat i centralasien på 650 000 km² med cirka 39 miljoner invånare enligt 2020s beräkningar. 1Landet gränsar till 6 länder, Iran, Pakistan, Kina, Tadzjikistan, Uzbekistan och Turkmenistan.

Fram till 1973 var Afghanistan en stormakt med monarki där Mohammed Zahir Shah styrde innan han avsattes under en icke-våldsam kupp styrd av Mohammed Daoud Khan [ Kusin till Mohammed Zahir Shah ].

Daoud Khan var den som blev känd förn hans samarbeten och försök till att modernisera dåvarande Afghanistan tillsammans med Sovjetunionen samt USA genom den progressiva politiken han bedrev.

2 Landets befolkning har idag lidit av ett krig i över 40 år, detta har lett till att landet idag är ett av de mest outvecklade och fattigaste i världen.

Trots detta har landet idag en befolkningstillväxt på 2.5% per år, vilket motsvarar 951 374 människor. Mortaliteten i Afghanistan ligger på 6.7 per 1000 invånare och det beräknas 54 människor per kvadratkilometer.

3 Den förväntade livslängden för både kvinnor och män ligger långt bakom den förväntade i exempelvis Norge. Sammansättning av båda könens medellivslängder ger Norge en medellivslängd på 83 år och Afghanistan 53 år. 4

---

Som nämnd tidigare, även om Afghanistan visar en minskad mortalitet har landet fortfarande en hög nativitet.

Varför landet fortfarande har en hög nativitet beror främst på att en stor del av de gifta kvinnorna i Afghanistan lever som hemmafruar, samt har en väldigt ung ålder till skillnad från ett land där kvinnorna besitter en mer jämnställd situation.

I samband med deras ålder räknas den större delen som barnäktenskap och förutom att det är väldigt kontinuerligt i Afghanistan, drabbar det en stor del av befolkningen.

Varför barnäktenskap förekommer så mycket än idag om man bortser ifrån seder och traditioner, ligger grunden i fattigdom.

Oerfarna unga flickor är väldigt eftertraktat av rikare äldre män och i utbyte mot deras hand ges oftast en mängd pengar eller boskap.

Pengarna, eller boskapen, bidrar till en bättre livsstil för de afghanska familjerna som oftast lever i väldigt svåra förhållanden och förutom summan slipper de flickans stora ekonomiska börda.