Innehållsförteckning
Vad ÄR Mänskliga Rättigheter?
Hur Kvinnor Har Det I Afghanistan
Talibanstyret ÖVer Kvinnor
Har Ni Tänk Hur Bra Vi Har Det I Sverige Jämför Med Afghanistan?
Hur Talibanerna Behandlade Människor
Barn ÄR Rädda Att Gå Hem
Källor:

Utdrag
Om mänskliga rättigheter finns det rätt många åsikter beror på om ett land är diktatur eller demokrati, detta bygger på olika tankar och tolkningar till mänskliga rättigheterna exempelvis är genom kultur och religion.

Det visar sig att alla människor är födda fria och lika värde och ska behandlas på samma sätt oavsett specifik situation.

Mänskliga rättigheter är den viktigaste delen i vårt liv för att vi individer ska kunna leva på ett tryggt och bra sätt så man har skapat trettio styckena artiklar som ska motsvara dessa mänskliga rättigheterna som ska gäller för alla.

Efter andra världskriget skapades dessa artiklar 1948 av FN (Förenta nationerna) syftet med detta är att dessa artiklar berättar vad varje land ska gör för befolkningen som bor på landet.

Det är att alla människor ska få möjlighet att leva samt kunna ha rätten till allt exempelvis, utbildning, yttrandefrihet och frihet ifrån tortyr och slaveri.

Alla länder bör följa mänskliga rättigheterna men ansvaret att de ska följas är hos staten, alltså alla länder och stater måste ha ansvar att dom följer de mänskliga rättigheterna samt att man respekterar människorna.

Rättssystemet ska se till att dessa lagar förs och tar sin plats i landet. Dessa artiklar berättar också vad ett land inte får förhindra sin befolkning med.

Varje land som har skrivit under en konvention ska se till att dessa rättigheter uppfylles och respekteras alltså vilket innebär att landet inte kan byta mot deras 30 artiklar som skapades för oss.

De mänskliga rättigheterna är universella vilket innebär att de gäller för alla människor i hela världen oavsett specifik situation.

Varje land kan inte välja vilka mänskliga rättigheter den vill följa det finns ingen rättighet som anses vara viktigare än den andra.

dessa rättigheter är odelbara alltså varje land kan inte bestämma vilka rättigheter den vill ta med sig och vilka den inte vill ta med sig