FN´S DEKLARATIONER OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Inledning
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs 1948. Den är ingen konvention och alltså inte något som länder har ratificerat och lovat garantera sina medborgare. Snarare ska den ses som ett mål att sträva efter. Idén om mänskliga rättigheter är gammal.

Utdrag
De kan endast kränkas genom aktiv handling. Artiklarna 22-27 innehåller de s.k. ger välfärdsrättigheterna, eller de positiva rättigheterna. De ställer upp sådant som människor behöver för att få ett gott liv.

De kallas positiva för att de kräver att någon agerar för att de ska kunna uppfyllas. Till dessa hör rätt till arbete, viss levnadsstandard, viss hälsovård, bostad och social trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom, men också rätt att njuta av konst och att få tillgång till vetenskapens förmåner.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter