Innehållsförteckning
Bakgrund
Orsaker [ Analys ]
Konsekvenser
Åtgärder
Slutsats

Utdrag
Den främsta åtgärden man måste behandla för en utveckling är kvinnornas situation.

För att hindra att de afghanska flickorna redan vid en ung ålder dras ut ur skolan, vare sig om det är för att giftas bort, vilket det så är i de flesta fallen eller för hjälp hemma, behöver man satsa på själva familjen till att börja med.

I Afghanistan, precis som många andra länder som befinner sig i samma situation är det en tradition att flickor gifts bort vid en tidig ålder, oftast för att slippa flickans ekonomiska börda som ligger på familjens axlar.

I en intervju med en 60-årig man som gifte sig med 12 åriga Sohaila av expressen, berättar han att han köpte den unga flickan för cirka 32 000kr av hennes far.

Även om flickan uttryckt att hon väldigt gärna skulle vilja fortsätta med skolan och att hon inte finner någon som helst attraktion till den äldre mannen tvingades hon till giftemål och det är erkänt att hon vid flera tillfällen blivit fysiskt misshandlad. 10.

Detta kan i sig låta som att det inte är något kontinuerligt, men enligt UNICEFs egna undersökning är runt 50% av kvinnorna bortgifta redan innan 18års åldern. 11

För att motverka detta, några åtgärder man kan ta vid är att öppna en del friskolor för flickor så att deras utbildning slutas ses som en ekonomisk börda.

Dock är inte detta något som kan skapas ensamt av Afghanistans befolkning, för att detta ska på något sätt kunna verka på ett gynnsamt sätt behöver regeringen visa deras stöd.

Trots att det även på regeringsnivå anses vara skadligt med barnäktenskap är de ofta motvilliga när det gäller att ta itu med problemet, speciellt när religion och tradition spelar sån stor roll i Afghanistan.

Å andra sidan finns det små steg man kan ta som en start, ett exempel som är fullt möjligt att fungera i Afghanistan är folkbokföring.

Något vi kan se i länder med folkbokföring är att de implementerat lagar som förbjuder äktenskap under en viss ålder.

Födelseregistret bevisar barnets riktiga ålder och försvårar en hel del.