Introduktion
Jag tror att jag kommer att tycka att detta arbetsområde har varit kul. Än så länge så har det varit roligt i alla fall.

Jag hade tänkt från början att jag skulle bara jobba med slaget vis Salamis men jag insåg snart att det var för smalt arbetsområde så jag tog genast med slaget vi Thermopyle. Då blev det roligare för att jag kunde koppla samman de två slagen.

Mina frågor inför arbetet är :
- Vad hände vid Salamis och Thermopyle?
- Vad fick det för betydelse efteråt?

Innehållsförteckning
Inledning……………………………….3
Kort om grekland…………………..4
Thermopyle & Salamis…………..5
Avslutning ……………………………7
Källförtäckning……………………..8

Utdrag
Det grekiska samhället kan verka ganska primitivt även fast det var en högstående kultur. Efter år 500 f Kr har den grekiska filosofin dominerat Världen.

Nu år 2000 har vi fortfarande kvar kultur Styressätt och många Teaterpjäser spelas fortfarande upp. Många städer på denna tid var uppbyggda på ett sätt som var ganska smart.

Det var en landsbygd runt en stad som hade en mur runt sig. Centret för denna stad var ofta en marknadsplats och ett tempel på en platå.