Tre kullar som förändrade världen | Uppgift | C i betyg

Inledning
Den västerländska kulturen är en mycket rik kultur som har kommit långt med samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet.

Mycket av denna utveckling har skett tack vare den antika kulturen som var mycket framgångsrik och bar med sig värdefulla tankar som idag finns som grund i vårt samhälle.

Innehållsörteckning
Golgata
Akropolis
Capitolium
Källhänvisning

Utdrag
Akropolis är en grekisk kulle belägen i Aten som präglades under antikens Grekland och som lade en stor grund inom den västerländska kulturen.

Under antiken skedde många stora framsteg i Grekland som spelade en stor roll både för den grekiska kulturen och för hela den västerländska kulturen.

Det var då demokratin föddes och öppnade människors ögon inför något viktigt, nämligen vikten av att få deras röster hörda.

Demokratin då var inte alls lik demokratin som vi har idag, det var endast fria män som kunde rösta och vara med och påverka samhället.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter