Innehållsförteckning
Runt om i världen så sitter än idag flera tusen människor och väntar på att avrättas för brott de kan ha begått eller även brott dem är oskyldiga för.

Det spelar ingen roll ifall man överhuvudtaget begått ett brott eller inte. Ett liv är ett liv som alla har rätten till att leva. Bara för att någon tagit någon annans liv betyder det att man borde ta ännu ett liv?

Eller tycker du att det är rättvist att någon avrättas för att den uttrycker något som regeringen i det landet inte tycker om?

BARA under 2019 så avrättades minst 657 liv i 20 olika länder enligt artikeln “DÖDSSTRAFFET I VÄRLDEN 2019” skriven av Amnesty International. Denna siffran borde egentligen sitta på 0!

Utdrag
Dessutom så är varje form av avrättning är omänskligt. Giftinjektion anses ofta som på något sätt ett mer humant sätt att avrätta någon på eftersom den, åtminstone på ytan, verkar vara mindre grotesk och barbarisk än andra former av utförande såsom halshuggning, elektriska stolen, gasning och hängning.

Men att försöka finna ett sätt att döda människor som anses som ett humant sätt bör ses för vad det egentligen är - ett försök att göra avrättningar mer behaglig för allmänheten, och att få de regeringar som använder sig av dödsstraff att verka själva mindre som mördare.