Introduktion
Ett globalt språk om hela världen talar samma språket så att alla kan förstå varandra och prata. För enklare att vi har ett språk i hela världen och man kan uttrycka sig på de bästa sätten.

Vi kan ta engelska språket som exempel eftersom det är nationalspråket idag och en av de populäraste språken i världen.

Utdrag
För det första, Om alla kan tala samma språket i hela världen blir det lättare för många människor att resa, göra business och träffa avtal då kommer man inte behöva hämta tolk och betala mer pengar för det.

Det skulle hjälpa med många sätt exempelvis med import, export och det skulle minska av arbetslös i de flesta länderna. Om man köper något ska det vara installation på ett språk så det ska blir lättare att förstår.