Svenska | Språk vs Dialekt | A i betyg

Inledning
I en diskussion om vad ett språk och en dialekt omfattar, förekommer det ett par skillnader såväl som likheter beroende på perspektivet helheten ses från.

Det många känner till är att ett språk talas av alla (största delen av befolkningen) i ett land medans en dialekt är en variant av språket som talas i landet.

Något som är överensstämmande både för språk och dialekt, är att det finns specifika kriterier som skiljer dem åt. Kriterier som exempelvis begripligheten såsom skriftspråket är typiska för vad som krävs för något ska benämnas som språk.

Utdrag
En konsekvens som uppkommit av olika språk är dialekter, alltså olika typer av språkvarianter som används vardagligt runt om i olika länder.

Språkvarianterna göteborgska och stockholmska är mest talade eftersom mest antal folk är bosatta i städerna, samt är lätt igenkända av den orsaken.

Dahl påstår att lokalspråk som älvdalska är bredare i skillnad mellan rikssvenska och älvdalska (gemensamma dialekten för alla svenskar) än vad rikssvenska anses vara till danska och även norska.

Professor Dahl följer upp detta genom att påpeka hur språkvarianten älvdalskan har en rad olika fenomen, som norska och svenska saknar i grammatiken.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter