Introduktion
Sverige är idag i högre grad än tidigare ett flerspråkigt samhälle. Förutom svenska har vi de nationella minoritetsspråken, det svenska teckenspråket och många invandrarspråk dessutom används mycket engelska i olika sammanhang.

Utdrag
lagen måste ge en skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Språklagen anger följande språk: finska, jiddisch, meänkieli, romska, samiska, svenska och det svenska teckenspråket.

Men den gäller faktiskt också alla andra språk som talas i Sverige, alltså de språk som talas av personer som invandrat eller har invandrarbakgrund.