Introduktion
Ett sätt att introducera romanen Kejsarn av Portugallien är att tillsammans läsa kapitlet ”Den röda klänningen” som pedagogisk närläsning, eftersom det både presenterar romanens huvudpersoner och ger flera ledtrådar till den fortsatta utvecklingen.

Detta kan gå till på följande sätt. Ett litet textstycke i taget visas på overhead eller powerpoint och lärare och klass samtalar om texten styckevis.

Eleverna ska helst inte känna till vem som har skrivit texten utan de ska få möta den helt förutsättningslöst.

Innehållsförteckning
Den röda klänningen

Om ni inte på en gång vill gå vidare med att läsa hela romanen

Om ni vill gå vidare med läsning av hela romanen

Utdrag
Men tänk, att när handelsmannen hade trugat och bett dem förgäves en lång stund, så blev han rent ifrån sig över att han inte fick sin vilja fram!

Han hade satt sig i sinnet, sade han, att deras dotter skulle ha tyget. Han hade inte sett någon i hela trakten, som det skulle bli så vackert på som på henne.

Och därpå tog han och mätte av så mycket tyg, som behövdes till en klänning, och gav det till Klara Gulla.

Han brydde sig inte om någon betalning. Han begärde bara, att han skulle få se henne klädd i den röda klänningen, nästa gång han kom till Skrolycka.

Diskutera tillsammans hur problemet får en lösning. Kan det finnas något tveksamt med att hon får tyget gratis? Vad menas med att han begärde bara?

Hur skulle ni själva ha gjort i den situationen?

Sedan hade klänningen blivit sydd av den bästa sömmerskan, som fanns i socknen, hon, som annars brukade sy åt mamsellerna på Lövdala.

Och när Klara Gulla fick den på sig, blev de så vackra ihop, hon och den, att man kunde tro, att de hade vuxit fram ur en av de sköna nyponbuskarna uppe i skogsbacken.

Det står att de blev ”så vackra ihop, hon och den […]” Hur ska vi förstå den formuleringen?

Vad i texten visar att det är ett klassamhälle, dvs. stor skillnad på förutsättningarna för fattiga och rika?

Den söndagen, då Klara Gulla skulle visa sig med den nya klänningen vid kyrkan, hade varken Jan eller Kattrinna kunnat stanna hemma, så nyfikna var de att få höra vad folk skulle komma att säga.

Vilka ord har författaren valt för att läsaren ska förstå att det var något speciellt med detta kyrkobesök?

Och det gick så, att alla människor lade märke till den röda klänningen, och när de hade sett på den en gång, så vände de sig om och såg på den en gång till.

Men andra gången såg de inte bara på klänningen, utan också på den unga flickan, som bar den.

Somliga hade hört talas om klänningen redan förut, och andra ville veta hur det kom sig, att en stackars backstutös stod

så grann på talbacken utanför kyrkan. Jan och Kattrinna fick berätta historien med köpmannen om och om igen.

Och när då folk fick veta hur det hängde ihop, så kunde de inte förarga sig längre.

De blev glada allesammans, att lyckan hade hittat på att göra en titt in i det fattiga hemmet borta i Askedalarna.