Innehållsförteckning
Kontinuitet
Förändring
Kontinuitet vs förändring
Framtid
Källor

Utdrag
En kontinuitet är att diktaturer har en tendens att växa fram under svåra tider både ekonomiskt, politiskt och när det är hög arbetslöshet.

Folket är missnöjda med samhället, regeringen är svag och folket söker efter en stark makt som kan göra förändring, folket blev alltså mer öppna för diktatoriska lösningar på problemen.

Detta kan vi se framförallt i Tyskland under 1900-talet när ekonomin gick i kras efter Versaillesfreden och folket var missnöjda med de kraven som ställts på deras land.

Under dessa omständigheter så framstod Adolf Hitler som en lösning på landets svårigheter. Han lovade att ena Tyskland i en nationalistisk anda och ta landet ut ur sin ekonomiska kris.

Med hans duktiga talarförmågor och löften till landet så blundade en stor del av folket för riskerna med hans styre vilket snart resulterade i en nazistisk diktatur.

Detta kan liknas med dagens pandemi och problemen som följt. Pandemin utgör en stor risk för mänskligheten och ekonomin har rasat enormt.

Därför kan det mycket väl vara så att regeringar och ledningar av länder tar till en aning odemokratiska medel för att lösa komplikationerna.

Bland annat så minskar mötesfriheten och folkets möjlighet till att demonstrera. Detta skulle kunna göra att autokratiseringen av länder blir mer accepterad då befolkningen är i behov av en lösning på sina problem.

Detta kan vi se i exempelvis Ungern då parlamentet avskaffade sig själva och gav all makt till Viktor Orbáns regeringsparti.

Både under 1900-talets börskrasch och dagens pandemi försattes ekonomin och samhället i en stor kris.

Vi kan alltså se ett samband att inskränkandet av demokratin både under mellankrigstiden och idag har byggt mycket på politisk osäkerhet och starka ledare som använder folkets missnöje till sin fördel.