Introduktion
Samhällen har utvecklats mycket under flera sekel. Idag har vi i Sverige demokrati och alla svenska medborgare över 18 år har rätt att rösta.

Världen över ser vi olika varianter av maktägande och folkstyren. Demokratin har en grundläggande och viktig del i vår vardag men det har den inte alltid haft.

Långt innan vår tidräkning levde människor i det antika Grekland. Där grundades ordet demokrati och ett folkstyre växte fram.

Utdrag
Antropologen David Graeber och historiken Oliver Christin är kritiska till att demokrati är en konstruktion från väst och i artikeln ”Att rösta är det näst bästa” skriven av Lars O Ericsson (svd.se, 2014-05-23)

kan man läsa om deras uppfattningar. I Graebers nyutkomna bok tar han ett tydligt ställningstagande.

Graeber förklarar att ordet demokrati har ett påtagligt ursprung i Antikens Grekland men att vi måste hålla isär term och historia.

Egalitära samhällen är inget nytt hävdar Graeber; utan har existerat genom hela den mänskliga historien.

Bland annat under 2000: talet före vår tideräkning i Mesopotamien samt Anatolien. Dessa samhällen var även i betydande uträckning mer jämlikt än under Antiken.