1.  Vad har man för förhållande till gud inom Svenska kyrkan?

Detta är en stor fråga som är svår att svara på, men om man skulle svara enligt den lutherska tron så handlar det om nåd. Det räcker helt enkelt med att bara tro och relationen till Gud är villkorslös.

2.  Kan vem som helst gå med i Svenska kyrkan?

Ja så länge man är döpt, eftersom dopen medlemsgrundande. Nästan alla svenska kyrkor har dopet som grund för att bli medlem.

3.  Finns det ett samarbete mellan Svenska kyrkan och andra kristna samfund?

Ja det finns det, både nationellt, internationellt och lokalt. Från ett nationellt perspektiv finns Sveriges kristna råd, internationellt finns kyrkornas världsråd och här i Borås försöker man hitta sätt att samarbeta, som att till exempel ha gemensamma kurser och det har även varit gemensamma gudstjänster på pingstdagen.

Innehållsförteckning
1. Vad har man för förhållande till gud inom Svenska kyrkan?
2. Kan vem som helst gå med i Svenska kyrkan?
3. Finns det ett samarbete mellan Svenska kyrkan och andra kristna samfund?
4. Hur ser Svenska kyrkan på människans värde?
5. Vad har man för ansvar som kristen?
6. Vad betyder treenigheten?
7. Hur ser Svenska kyrkan på sexualitet? Utförs det samkönade vigslar?
8. Finns det ett helvete?
9. Hur är kristendomen i förhållande till kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet?
10. Hur tar tron sig uttryck för grupper och individer? I vardagen? I förhållande till religiösa skrifter, traditioner och sociala medier?
11. Det finns ju bara 2 sakrament, men varför finns det då konfirmation och vigsel om det inte är ett sakrament?
12. Vad händer efter döden?
13. Kommer man till himmelen även fast man inte har konfirmerat sig men är döpt?
14. Hur förklarar ni ondskans existens?
15. Hur visste du att du skulle bli präst? Vaknade du en dag och bara bestämde dig? Eller fick du en uppenbarelse?
16. Hur är det att jobba som präst?
17. Hur ser det ut i kyrkan? Hur jämför sig dessa med andra kristna kyrkor?
18. Hur förhåller sig Svenska kyrkan och kristendomen i övrigt till samhället?