1- Har du tagit nattvard. Hur gör ni det och hur ofta tar ni det?

Ja, en gång i veckan, varje söndag. Hur nattvarden görs inom det ortodoxa tron skiljer sig från andra inriktningar.

Gudstjänsten består alltså av tre akter, och varje akter spelar upp Jesus liv. Första akten kallas för förberedelser.

Denna handlar om Jesus barndom. Då befinner sig prästen med medhjälpare i altaret, bakom ikonostasen och förbereder

nattvardsbrödet, som är en bulle i två delar. Det symboliserar att Jesus var både människa och Gud. Andra akten är det lilla intåget. Då kommer prästen ut och bär runt boken med evangelierna.

Det symboliserar att det himmelska budskapet har nått jorden. Den tredje aktenär höjdpunkten i gudstjänsten.

Innehållsförteckning
1- Har du tagit nattvard. Hur gör ni det och hur ofta tar ni det?
Har du döpt dig? har alla i församlingen det?
Är du konfirmerad? hur och vilken kyrka tog du konfirmation?
Hur ser ett giftermål ut i eran kyrka?
Behöver prästen vara utbildad? Kan det vara en kvinna?
Hur ofta läser ni bibeln? Är eran bibel speciell på något sätt?