Introduktion
Precis som tekniska framsteg har lett till nya ekonomiska förutsättningar inom industrialiseringen, har modern informationsteknik också bidragit till den revolutionära strukturella omvandlingen av vårt samhälle. Men, den stora frågan är om all ny teknik som framställs verkligen är positiv?

Läggs det möjligtvis för mycket pengar eller resurser på utvecklingen inom teknik som inte kommer till användning till högsta potential? Ska pengarna alternativt spenderas på andra utgifter, eller ska utvecklingen få mer pengar än tidigare?

Utdrag
En billig energikälla är befintliga kärnkraftverk, som är ett utav de bättre alternativen för energikällor med en beräkning på miljöanpassning, på grund av reaktorernas säkerhet. Många har förlitan på att kärnkraft i Sverige kommer att utvecklas och bli en av våra bättre energikällor.

Enligt artikeln “Kärnkraft på nytt sätt med små reaktorer” från forskning.se, säger de att forskningen kring kärnkraft har nyligen klurat ut en ny form av modell som tydligen ska vara mindre, billigare och säkrare än de tidigare modellerna.

De har tänkt sig att modellen ska vara ungefär fem meter hög och ungefär lika bred cylinder, vilket är ungefär tjugoen gånger så lägre än Reaktorn Forsmark 1!

Inte bara att den är mindre, billigare och säkrare, utan Janne Wallenius säger att “Det här är en ”snabb” reaktor, en så kallad bridreaktor.

Det innebär att den utnyttjar uranbränslet effektivare och att den skapar nytt bränsle i form av plutonium.”, vilket innebär att reaktorn kan omvandla icke-klyvbara isotoper till klyvbara, vilket resulterar med en nettovinst i mängden bränsle och ger ifrån sig mindre mängder farligt avfall.

Tydligen har Wallenius stött på ett problem med den lösning om att använda flytande bly som ett kylmedel, eftersom det är ej lika reaktivt.

Flytande bly är över fyrahundra grader varmt, vilket inte är problemet eftersom reaktorhärden är flera hundra grader varmare.

Utan problemet är att metallröret blyet cirkulerar i korroderar av blyet i sig. Lyckligtvis har ett nytt stål framförts av Peter Szakalos och hans kolleger tillsammans med metallexperter.

Det nya stålet innehåller aluminium och krom tillsammans med andra ämnen, som tydligen skapar ett skyddande skikt av aluminiumoxid som ska tåla det korroderande blyflödet upp till åttahundra grader som ska räcka enligt experterna.