Introduktion
Likheter i DNA utnyttjas för att reda ut släktskap mellan arter och grupper av arter.

Resultaten från DNA-forskningen har i vissa fall medfört att man har fått tänka om när det gäller släktskap mellan bl.a. olika grupper av däggdjur, fåglar och blommande växter.

Utdrag
Ett exempel är att schimpansen har visat sig vara närmare släkt med människan än med de andra stora aporna.

DNA-analyser används också för att kartlägga olika människo gruppers släktskap.

I det här faller har främst mitokondrie-DNA och Y-kromosomer använts.

Kriminalteknik Med hjälp av DNA-teknik har många fler brottsfall än tidigare klarats ningar från brottsplatsen

t.ex. blod, saliv, sperma eller hår kan tas tillvara, och mängden tillgängligt DNA kan ökas med hjälp av PCR.

För att en sådan här analys ska fungera praktiskt behöver inte allt DNA undersökas.