Introduktion
I dagens samhälle är det vanligare att man som person kan tala mer än bara ett språk. Det spelar ingen roll om språket är ens modersmål, eller ifall man talar det flytande eller endast grunderna.

Genom att vara flerspråkig leder det till att man som individ får en bättre förmåga att uppfatta samt ha bättre tillgång i samhället.

Genom att vara flerspråkig ger det även möjligheten att lära sig ett nytt språk enklare. Undersökningar påstår att minst varannan person talar två eller flera språk i sin vardag.

Innehållsförteckning
Inledning
Frågeställning
Förklaring 1
Förklaring 2
Avslutning/ Slutsats

Utdrag
Det är vanligt att man jämför sitt språk med andra språk. Detta kan bero på olika anledningar men oftast för att lägga märke till likheterna och skillnaderna mellan språken berättar Bergström i sin artikel.

Han berättar att människor finner gemenskap genom att jämföra sina språk. Man får i sin tur större användning av språket utifrån olika perspektiv.

Genom att vara flerspråkig påverkar det hjärnan på ett positivt sätt, hjärnan aktiveras genom språkintyg men även tränar och blir samtidigt starkare och smidigare.