Introduktion
En av de största anledningarna till att romarriket föll var på grund av dess massiva storlek. Det stora riket hade på grund av sin utsträckning svårt att kontrollera invånarna och de nya utökade gränserna.

Konflikter utspelas utanför gränsen likaväl som innanför, detta ledde till att riket blev svårare att styra.

Ett så storrike som rom var behövde makten fördelas, trots att det fortfarande var kejsar styre fick generaler ta ansvar för gränserna och ytterkanterna avrom.

Eftersom distansen från kejsaren och de andra generalerna var så stor orsakade det att kommunikationen försämras med den hastiga utbredningen av riket.

Utdrag
En annan faktor som hade stor påverkan enligt min mening var segregationen i riket vilket ledde till roms fall.

Roms expandering gjorde att inte bara etniska romare levde i riket, de var dock tvungna att arbeta och strida för rom trots att deras liv inte värderades lika högt som en fri etniska romare.

Rasdiskrimineringen i riket kan påverkat invånarnas lojalitet och vilja att samarbeta för rikets bästa vilket inte kan göras utan samhörighet.

De andra grupperna i rom saknade samhörighet och var inte lika priviligerade som romarna, det fanns tillochmed skillnader i rättigheter mellan fattiga romare.