Introduktion
Idag diskuterar många arkeologer och historiker om olika anledningar som har lett till att romarriket föll.

Det finns inte någon tydlig svar, däremot finns det flera faktorer som harpåverkat varandra och ledde i sin tur till västromesfall.

I denna texten ska västroms fall olika orsaker diskuteras från olika perspektiv, både aktör och struktur perspektiv.

Det är svårt att välja vilken orsak som är viktigast. Vissa historiker hävdar att uppdelningen i en östra och västra imperiet styrs av separata kejsare, orsakade Rom till att falla.

Andra tror på att en kombination av flera faktorer kristendomen, blaserade livsstil, ekonomiska orsaker, och militära problem orsakade nedgången, en del hävdar att roms anpassning till förändrade omständigheter orsakade nedgången på riket o.s.v.

Utdrag
Det innebär att det blir mindre handel, mindre skatt samt mindre inkomst, det gör att pengarna räcker inte till för att hålla ihop det stora riket.

Dessutom hade man mindre slavar, vilket betyder att man måste höja skatter för jordbruket. Det hade inte de råd med, alltså pengarna räckte inte till.

Produktionen av maten blev allt mer mindre och priserna gick upp. Återigen så räcker inte pengarna till för att hålla upp riket, för att kunna hålla hela administrationen igång.

Enligt text 2 när priserna steg för mycket började folket använda sig av närings skater istället.