Introduktion
I denna uppgift kommer du att få läsa om de svenska kvinnors kamp om rösträtt. Under många år har kvinnor stått under män och vid vissa tillfällen gör kvinnor det fortfarande.

Kvinnorna var trötta på att det var så här och ville kämpa för det bättre. De ville ha förändring! Jag valde denna konflikt eftersom jag blivit mer intresserad över hur kvinnor levde förr under den tid vi arbetade med “Sveriges Moderna”.

Jag besökte även Skarhult slott och såg en utställning om kvinnan i Sverige. Sedan dess har jag alltid undrat hur allt började och grunden till att förändringen uppstod.

Dock så gav inte utställningen så mycket. Därför vill jag ta reda på kvinnans plats och utveckling i samhället.

Kvinnans ställning hade varit densamma sedan medeltiden. Kvinnan var underlägsen vare sig man var i ett äktenskap eller inte.

Kvinnorna som stod utan äktenskap skulle lyda sin far, bror eller någon annan man från släkten.

När det kommer till att stå inför rätta hade kvinnan ingen rätt att tala. Kvinnan fick inte bestämma över sin egendom i heller. Den enda kvinnorna som var myndiga var änkorna.

Utdrag
Hur såg det ut för kvinnorna när det kommer till arbete? Under flera århundraden hade de båda könen jobbat med varandra tillsammans.

Dock så delade man upp arbetet mellan sig. Man kan tänka sig att männen utförde det tyngsta arbetet, men nej det var kvinnorna.

Kvinnorna tillverkade ost eftersom man mjölkade. Denna revolution började med industrialismen men också med ideer om jämlikhet från den franska revolutionen som spreds i Europa.

Fördraget om likvärdighet gav kvinnor förhoppning. Under 1800-talet förändras det mesta, fabriker öppnad och människor flyttar in till städerna.

Det skapades arbetsplatser som var enkönade. Män och kvinnor var uppdelade. En idealbild skapades under 1800-talet av både kvinnor och män.

Kvinnan ansågs att vara en omtänksam, tryggheten i hemmet, en god mor, ger stöttning till maken och omhändertar barnen.

Mannen ansågs vara den som skulle sköta debatt och politik, han skulle även få sin identitet bekräftad av jobbet.

Detta gällde mest borgarklassen. Industrin tog emot arbetarklasskvinnor. Industrier som tobak, textil och porslin.

I starten hade de olika könen oftast lika lön. Tobaksindustrin är ett bra exempel på hur kvinnornas lön justeras till det mindre jämfört med männens.

Kvinnor tilldelades att rulla cigarrer med sämre kvalitet vilket då ledde till att lönen blev sämre. Många arbetsområden öppnades för kvinnorna genom industrialismen.

Detta kom som en chock för folk. Ett problem hade dykt upp. Under den andra biten av 1800-talet blev det en stor diskussion om kvinnoarbete.

Skulle kvinnor stanna i hemmet eller skulle dem få arbeta utanför hemmet? Skapas en desintegration av samhällets förväntning om det kvinnliga könet inte är i hemmet?

I samma sekund blev kvinnor erbjudna otrolig många arbeten. Man behövde arbetskraft. Kvinnor arbetade i livsmedelsindustrin, handeln, textilindustrin med mera.

På grund av detta blev det en stark spänning. Var det här en bra sak eller en dålig? Arbetsgivarna lockades av den billiga arbetskraften som kvinnorna på arbetsmarknaden hade.

Manliga yrken som lärare, kontorsarbetare och posttjänsteman blev istället vanliga yrken för kvinnor. Detta var en stor händelse när det kommer till det ekonomisk hos kvinnor.

Under slutet av 1800-talet kom det kvinnliga könet in på många arbetsområden. Dock var problemet hur mycket en kvinna tjänade.

De flesta yrkena för kvinnorna var dåligt betalt. Kvinnornas inkomst var inget man kunde luta sig mot utan var mer något som kunde fylla ut plånboken lite.

Längs med kvinnofrigörelsen och den allt mer växande självständigheten och rörelsefrihet så pass fysiskt som psykiskt, fanns det en stor rädsla för rörelsefriheten.

Jämlikheten och demokratin höll på att gro men en motkraft var på ingång, nämligen biologismen. Denna tid är en skrämmande tid egentligen.

De medicinska vetenskapsmännen skapade en bild av det kvinnliga könet. Man vinklade kvinnan som att vara konstitutionell svag.

Man gör detta genom olika modeller. En modell var den gynekologiska modellen. Enkelt sagt använder man kvinnans underliv som ursäkt/aspekt till hennes känslighet och svaghet.

Symtomer som migrän, smärta och astma förklaras med gynekologiska modeller. Det värsta är att man förklarar dessa undantagen/avvikelserna i kvinnans psyke.

Det görs kirurgiska ingrepp i kvinnans underliv. Ingrepp i livmodern, äggstockar och äggledare som görs på psykiska anvisningar.

Oftast praktiserar man på de stora sinnessjukhus. I ett litet rum utförde man anatomiska sönderdelningar. Inför en publik undervisades hur en människa såg ut inuti.

Syftet var inte bara lärande utan också religiöst. Lokalen man utförde det i var både kyrklig och underhållande men också till för lärande.

Det togs bort äggstockar (kastrering) på psykiska avsikter. Man tar även bort livmodern. Massvis med enastående ingrepp som inriktade sig mot kvinnans underliv för att radera beetende som icke var önskevärt.

Nyfomani eller onani är några exempel. Kvinnor som inte kunde hålla sig till normen (behagfull, nedtonad och mjuk) och istället var aggressiva och hade vrede riskerade att placeras i såna här diagnoser.