Innehållsförteckning
Kurs - Samhällskunskap 1a2
Centralt Innehåll
Uppgift
Kunskapskrav
Checklista
1. Fördubbling Av Personalstyrkan:
2. Mångfald Av Kompetens:
3. Någon Som Motiverar Och Ifrågasätter:
1. Olika Arbetsmoral:
2. Brist På Erfarenhet :
3. Vinstdelning:

Utdrag
Centralt innehåll
◾Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

◾Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Uppgift
Du skall skriva en utredande text (800+ ord) där du även landar i vad du själv tycker och tänker.

Utifrån texten om ideologier och ditt sökande på internet så ska du svara på följande frågeställningar:

-Staten har möjlighet att begränsa varje individs frihet genom lagar. Hur pass fri anser du att en individ skall få vara? Det vill säga: var drar du gränsen? (tänk på följande: yttrandefrihet, bruk av substanser/droger, ägande av mark, klädsel, osv)

-Staten kan plocka ut skatt på ditt arbete, det vill säga inkomstskatten. Hur hög tycker du att den skall vara, och vad skall skattepengarna användas till?

-Inom socialism anser man att det vore bättre om vi medborgare äger produktionsmedlen gemensamt. Vad ser du för fördelar och nackdelar med detta?

-Konservativa argumenterar ofta för att inte förändra på det som funkar. Sverige är i dagsläget en konstitutionell monarki, det vill säga kungen representerar landet men har ingen inhemsk makt. Bör monarkin i din mening avskaffas. Varför/varför inte?


---

- Beskattning i Sverige är ett mycket bra sätt att kollektivt skapa ett bättre samhälle. Jag tycker att allt med skatter fungerar utmärkt eftersom jag tror att vi som medborgare får mer än vad vi betalar till staten.

Vi får gratis sjukvård och skola. Även äldreomsorgen kostar landet mycket, så att alla äldre har ett boende och anställda och tar hand om dem, så att allt betalas till staten, det kommer från skatter.

Staten tar en skatt och använder pengarna till sådant och mer. vi betalar skatt för att alla människor ska ha samma hjälp och möjligheter till exempel alla ska studera, alla ska ha bra hälsa och bra liv vi har de saker gratis som skolor, vård, skolbusskort och mat i skolan, genom att betala skatt.

Men jag tycker inte att det ska fungera om staten höjer skatterna, för det kostar alltid mer och mer och lönen är densamma, så lönen räcker inte till om man tar ut mer skatt på lönen. Det är problem i landets ekonomi och allt är dyrt nu.