Introduktion
Föreställ dig för ett ögonblick att äldre människor inte fick rösta. Föreställ dig att äldre människor anses vara för inkompetenta för att rösta eftersom vissa äldre är senila.

Kan du föreställa dig att en så stor andel av den svenska befolkningen nekas rösträtt - på grund av deras ålder?

Det får inte hända i Sverige , eller hur? Inte i ett fritt land, ett land där folket kontrollerar regeringen och inte tvärtom.

Men verkligheten är att sådana händelser sker. Det händer däremot inte äldre människor utan det är något personer under arton år får nöja sig med.

I detta tal ska jag argumentera om varför man bör sänka rösträttsåldern till 16 år Rösträtten är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna.

Det ger män och kvinnor chansen att säga till om hur saker och ting ska styras.

Det ger befolkningen möjligheten att på ett eller ett annat sätt bli av med dåliga regeringar genom att se till att regeringen lyssnar på folket av rädsla att bli utkastade vid nästa val.

Rösträtten är ett av de viktigaste sätten som andra rättigheter till exempelvis yttrandefriheten, skyddas.

För ett hundra år sedan tillät nästan inga länder kvinnor att rösta, och det tog årtiondenas kamp för att vinna politiska rättigheter.

För femtio år sedan begränsade länder som Sydafrika och många stater i USA svarta människors rätt att rösta, men det har också förändrats till det bättre.

Nu accepterar varje demokrati att alla vuxna medborgare ska ha rösträtt. Men min fråga är då, hur kan man i praktiken definiera en vuxen?

Innehållsförteckning
Inledning
Skatt
Samhällsfrågor påverkar också 16 åringar!
Motargument, bevisning
Mänskliga rättigheter
Avslutning

Utdrag
Neurovetenskap antyder att vi bör höja röstnings åldern till mitten av tjugoårsåldern, när de flesta vuxnas hjärnor har slutat mogna och är långt ifrån tonåren.

Istället förlitar du dig på den del av hjärnan som är ansvarig för att utveckla realistiska resonemang, som i genomsnitt mognar i mitten av tonåren.