Introduktion
Innan jag börjar gå in på för och nackdelar med att begränsa yttrandefriheten är det bra att veta vad yttrandefrihet ens innebär. Yttrandefrihet är en av Sveriges fyra grundlagar.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet som vi bygger vårt demokratiska samhälle på.

Yttrandefrihet innebär en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning.

Utdrag
Sverige är ett demokratiskt samhälle och därav bör vi begränsa att odemokratiska organisationer utnyttjar yttrande- och mötesfriheten för att uppnå sitt syfte att montera ner demokratin och det öppna samhället.

Vår demokrati kan alltså hotas. Därför anser många att vi bör se över lagen om ”folk mot hetsgrupp”.

Detta var några fördelar med att begränsa yttrandefriheten men det finns såklart nackdelar med detta också.