Media och Demokrati | Samhällskunskap uppgift

Inledning
Med information avses framförallt nyhetsförmedling. Nyhetsförmedlingen behövs för att vi ska förstå utvecklingen i olika samhällsfrågor.

Skulle media t.ex. förbjudas rapportera om våldsbrott för att det gör oss dystra att läsa om sådant, eller för att skydda inblandade människors integritet, skulle vi få en felaktig bild av verkligheten.

Värt engagemang i samhällsdebatter liksom våra möjligheter att ta ställning i politiska frågor på ett genomtänkt sätt skulle bli sämre.

Utdrag
Det är därför viktigt att få så många läsare, lyssnare, tevetittare och "hem- sidesbesökare" som möjligt.

Ju fler som tar del av det man förmedlar desto lättare har man att sälja annonser eller reklam- tid. En löpsedel med rubriken: "Antalet misshandelsfall ökar" lockar fler läsare än "Antalet misshandelsfall minskar".

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter