Innehållsförteckning
Land A
Land B

Utdrag
I land A bor 20 personer. Landet lever på sina bananer. Det finns 20 bananträd som ägs gemensamt. Alla har lika stor rätt till produktion som delas lika.

Det finns ingen arbetslöshet. Men ingen kan å andra sidan försöka smita undan sin del av arbetet. Då kan straffet bli fängelse. Det har inte alltid sett ut så i land A.

En gång i tiden styrdes landet av en banankung. Folket jobbade och slet, men de flesta bananerna tog kungen. Missnöjet var stort.

---

Även i land B bor 20 invånare och också här finns 20 bananträd som de skall leva på. Fem personer äger bananträden. I de flesta fall har äganderätten till träden gått i arv sedan urminnes tider.

Men i ett fall har en person genom hårt arbete, skicklighet och lite tur lyckats köpa några träd. Landets årsproduktion är 600 bananer att dela på.

De andra 15 personerna i landet är anställda och får jobba åt ägarna, 300 bananer delas varje år ut i lön åt de anställda. Den som är duktigt att jobba kan få några bananer extra i lön. Ibland blir några arbetslösa när det inte behövs så mycket arbetskraft.