Innehållsförteckning
1-jämför demokrati med diktatur.skillnader?

2_Jämför maktmedel i demokrati och diktatur.skillnader?

3_Jämför msk mellan demokrati och diktator.skillnader?

Utdrag
-Politiken är som styra lander och organisera samhället med två olika sätt och de är demokrati och diktatur.Så vad är demokrati?

Demokrati är ett grekisk ord som betyder att folket är som styra landet genom parlamentet till exempel eller genom regeringen.

Den första erfarenheten av det demokratiska systemet var i Aten i Grekland,men det var inte perfekt

eftersom valet vid den tiden endast var tillåtet för män som födda i Aten och gällde inte kvinnor,invandrare eller slavar.Men över tiden har begreppet demokrati förändrats till det bätter.

I ett demokratiskt land har människor rätt att rösta ,oavsett kön eller religion,och valet ska vara jämna mellanrum och hemlighet och det betyder att folket kan välja partiet eller den person som de vill rösta till utan påtryckning som i Sverige t.ex.

I Sverige båda män och kvinnor som har fyllt 18 år har rätt att rösta,och i valet sätter folket sina röster i en stängd låda,och ingen kan öppna dem utom de som ansvar för att sortera ut.

Demokrati räknar in :
_Frihet att bilda partier: I ett demokratiska land skulle vara många partier,och folket kan också bilda flera partier

då människor har frihet att välja dat partiet som man vill ha,och vilken passar deras efterfrågan som i Tyskland t.ex .

I Tyskland finns det många partier t.ex : (CDU-CSU-SPD...etc) och folket där kan de rösta utan påtryckning.

_Yttrandefrihet:I ett demokratiska land kan man säga vad man vill ha ,och kritiker av politiker eller lagar,och om regeringen bestämmer dåliga lagar som inte passar med folket,har folket rätt att demonstrerar utan våld av polisen eller någon annan som i Frankrike t.ex .

I 2018 i Frrankrike har regeringen höjt bränslepriserna,då folket gick ut och demonstrerar i några dager,då presidenten bad om ursäkt och regeringen återvände bränslepriset till sitt gamla pris.

_Religonsfrihet:I ett demokratiska land folket skulle har rätt datt välja en religion som de vill eller ville vara ateist utan att straffas efter eget val som i Indin t.ex .

I Indien finns det cirka 180 religioner,och folket där har rätt att välja vilken religion vill de ha utan påtryckning eller straff.

_Respekt för mänskliga rättigheter: I ett demokratiska land folket skulle behandlas med respekt utan våld från polisen eller arme'n.

Fångar skulle också behandlas med mänskligheten och ta hand om deras hälsa som i Schweiz t.ex.

En lång tid före världskriget var religion och makt som styra världen, men nu är pengerna som styra "Ekonomi" därför är det också viktigt att ha en ekonomisk demokrati i landet

och det betyder att regeringen skulle skapa jobb för folket och bekämpa fattigdom ,och förhindra monopol i stora företag.