Introduktion
Demokrati innebär att de människor som lever i landet ska kunna göra skillnad i samhället. Alla människor ska få sin åsikt hörd och ha rätten till att kunna förändra samhället oavsett kön, hudfärg religion eller klass skillnader.

Det finns olika typer av former inom demokratin men den som oftast används i Sverige på både kommunal och nationell nivå är representativ demokrati.

Representativ demokrati betyder att Sveriges invånare har valt specifika personer som ska företräda deras beslut.

Direkt demokrati är en annan form av demokrati som används i sammanhang där det är färre personer som ska vara med och göra sin röst hörd, exempelvis i klassrummet eller olika föreningar.

Utdrag
Sverige styrs genom representativ demokrati och det innebär att Sverige framför de människor som är svenska medborgare. Ledamöter väljs ut i framförallt politiska sammanhang.

De representerar för folket i vårt land där båda könen är inkluderade. Det är demokratiskt eftersom att folket röstar i individuell fråga.

Denna demokrati är mycket förekommande då det rör sig om många människor som ska rösta när ett beslut skall tas.

Utöver representativ demokrati förekommer det även direkt demokrati men i sammanhang där föreningar ska ta ett beslut på plats och alla berörda skall rösta på de olika valen som finns, dvs direkta val.

Eftersom det oftast rör mindre folk så förekommer det främst i klassen eller olika idrottsföreningar, då detta inte påverkar många individer i samhället.

Jag tycker att dessa olika demokratier är olika bra beroende på i vilket sammanhang. Det är mer skickligt att använda direkt demokrati i färre sammanhang då man snabbt kan få fram ett beslut som är demokratiskt och där alla som de kommer beröra fått påverka.

Men i större sammanhang såsom riksdagsvalet så anser jag att representativ demokrati är bättre, det är större frågor som står på spel och den som vill rösta får göra det, alla behöver därför inte vara med och genomföra beslutet oavsett om det påverkar de.

I helhet skulle jag vilja påstå att representativ demokrati hade funkat bäst om man skulle behöva ha det i alla sammanhang.

det hade inte varit lika skickligt och funktionellt i färre sammanhang men det hade fortfarande fungerat.

Det skulle däremot vara svårt att få ihop direkt demokrati i större sammanhang såsom ett riksdagsval

i princip omöjligt och därför anser jag att representativ demokrati har är bättre, även om den inte är effektiv i alla sammanhang går den fortfarande att använda.

I Sverige har vi en statschef, vår statschef är kungen Carl XVI Gustaf. Hans uppgift är endast att representera Sverige, vad vi gör och står för.

Han utövar alltså ingen makt som statschefer i andra länder gör. Kungen har ansvar såsom att leda mötet när vi ska byta regering men även andra möten med regeringen.

Kungen har varje år som ansvar att öppna riksdagen och när det är möten med utrikesnämnden så är kungen ordförande. Att vara statsminister innebär att man är regeringschef i ett land.

Sveriges nuvarande statsminister är Stefan Löfven som framför partiet Socialdemokraterna. Det är Sveriges befolkning alltså vi som röstar fram detta parti och därmed partiledaren som blir Sveriges statschef om de vinner riksdagsvalet.

Proportionellt valsystem används vid politiska sammanhang då man ska fördela mandat på partier i proportion till varje partis bidrag.

De människor som har rätten till att rösta måste vara myndiga, alltså 18 år. Detta gäller alla typ av val, dvs kommun och landsting fullmäktigevalet.

För att rösta så krävs det även att man är svensk medborgare. I Sverige så får man ett röstkort 18 dagar innan valet, på röstkortet står tid och plats till den lokal du ska gå till om du vill rösta.

Samhället har även ordnat så det går att rösta om man har en funktionsnedsättning. Då kan du antingen få hjälp i vallokalen av röstmottagarna eller så kan du rösta med bud.

De som brukar rösta förutom funktionsnedsatta är oftast, de med sjukdom, de äldre men även de som sitter i häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Allmän och lika rösträtt innebär att alla svenska medborgare har rätt till att rösta i Sverige, oavsett hudfärg, kön, etnicitet eller klassnivå.