Introduktion
Men frågan om styrelseskickets relation till identitets- tänkandet kan också granskas på ett helt annat sätt.

Utdrag
Den amerikanske historikern Timothy Snyder har djupare än de flesta analyserat 1900-talets totalitära idérörelser (fascism, nazism, kommunism)

och de folkmord och massmord som blev den ofrånkomliga följden av deras välde (Bloodlands, 2010, Black Earth, 2015).

I andra böcker (The Road to Unfreedom 2018, On Tyranny, 2017) har han visat på samtidens hot mot den liberala demokratin och manat till motstånd mot politiska krafter som lånar olika tankefigurer från de totalitära ideologierna.