Innehållsförteckning
Förklara hur den svenska valsystemet fungerar?
Förklara hur majoritetsvalsystem med enmansvalkretsar fungerar?
Diskutera vilka politiska konsekvenser skulle det finnas om Sverige bytte till valsystem som dem har i storbritannien?
Förklara på vilket sätt alla offentlig makt utgår från folket genom att beskriva Sveriges parlamentariska system.
Ge exempel och diskutera hur Sveriges invånare kan påverka samhället i valen.
Diskutera varför regeringsbildningen efter valet 2018 var extra svår. Motivera ditt svar noga.
Referenslista:

Utdrag
Demokratin i länder kan se olika ut, fungerar olika och olika för hur landet styrs på. De flesta har en så kallad representativ demokrati där invånarna får välja politiker som ska representera- och styra landet.

I Sverige har vi ett valsystem som kallas för proportionell valsystem som hålls den andra söndagen i september var fjärde år.

Perioden kallas även för mandatperiod och det är indelat i tre delar, den ena är val till riksdagen, den andra är val till landsting och den tredje är val till kommunfullmäktige.

Valen sker i olika lokaler, flera ställen i Sverige, vallokalen öppnar och stänger 8. I vallokalen finns det ett antal valsedlar. Det finns gula, blåa och vita.

Dessa färger är val för riksdagen, landstings- och regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Partierna har egna valsedlar, på dessa finns det namn på som man kryssar i beroende på vilken man vill bakom gröna skärmar. Dessa stoppas ner sedan i kuvert som man överlämnar till en valförrättare som stoppar ner det i en låda.

---

Storbritannien är uppdelat i 650 valkretsar, dessa ska i sin tur utse varsin parlamentsledamot, dessa leder i sin tur att tvåan inte har någon roll efter det enda som är viktigt och som räknas är segraren.

Det är betydelselöst även om tvåan är en röst bakom segraren. I Sverige har vi ett mer proportionellt fördelning av platserna i riksdag.

En nackdel med storbritanniens valsystem är att de mindre partierna inte kan bli representerade i parlamentet. Min tanke är att det kommer blir på något sätt förvirrande, men även stökigt.

Eftersom Storbritanniens system är för komplicerad. Vi har alltid vant oss med en valsystem länge, hur är det om vi plötsligt byter.

Man skulle tänka ja, vi utvecklas på det sättet. Men nej det gör det bara värre. Eftersom i majoritetsvalsystem kommer det bli färre partier som får större platser.