Introduktion
Vilka visioner om feminismens framtid kan skymtas i debatterna under och efter Nordiskt Forum? Vad kan dessa debatter säga om de konfliktlinjer som kommer till uttryck i feministiska samtal?

Denna text skrivs som en personlig betraktelse över ett omvälvande moment i feminismens historia i en kontext där Sveriges nationella självbild omformuleras i ljuset av välfärdens nedmontering, y- liberala reformer och rasismens institutionalisering.

Utdrag
Att utforma feministiska strategier som kan utmana såväl social och ekonomisk ojämlikhet som kvinnofientlig och homofobisk nationalism kan mot denna bakgrund ses som en ytterst angelägen uppgift.

Hur ka forumets problembilder, arbetssätt och målsättningar tolkas i detta sammanhang? Vad säger forumets krav, arbetssätt och strategier om feminismens politiska positionering?