Introduktion
Det kanske låter trist, eller upphetsande, beroende på hur du ser på livet och världen. Men så är det. Synen på människor och sex i vårt samhälle, och våra maktstrukturer, påverkar oss när vi har sex eller om vi inte har det.

Det påverkar sådant som vad vi tillåter oss att njuta av, eller om vi känner oss fel och onormala, och vad vi ens ser som sex.

Utdrag
Vad vi gör sexuellt kan såklart även förändra samhället. När fler exempelvis har samkönat sex, kan synen på kön och sexualitet i samhället förändras. Kopplingen sex och politik handlar även om resursfördelning.

Arbetsliv, skola, sjukvård, vård av anhöriga eller att vara ett evigt asylärende påverkar vår sexualitet. Men det finns även en uttalad sexualpolitik i Sverige.

Det kan handla om satsningar för att få ner antal oönskade graviditeter, medel för hiv-prevention eller skrivningar om sex- och samlevnad i läroplaner.