Introduktion
I väst som jag tidigare var inne på var samhället mycket influerat av den liberala ideologin och demokratin fick allt större utsträckning med tiden.

Utdrag
Ett annat namn är MCcarthyism vilket innebar att man avsatte personer som misstänktes vara kommunister från deras positioner i samhället, man förstörde rättare sagt deras karriärer och många slängdes även i fängelse.

Detta är något som USA fått hård kritik för, men ändå står upp för. Väst stod då mot ett hot av kommunismen och dess spridning.

Ett bra exempel för att bevisa detta är det Kalla Kriget som jag tidigare nämnde, som i själva verket var ett ideologi krig, mellan kommunismen i öst och kapitalismen i väst.