Introduktion
Självklart har öst-väst modellen fått en del kritik. Den mesta kritiken jag kunnat spåra fram är att enligt historikern Norman Davies har modellen fått så stor betydelse och dominant roll i samhället att den suddat ut andra viktiga skiljelinjer och delar, som exempelvis Europa och nord-syd.

Utdrag
MEN i och med att Fler och fler länder idag handlar med Kina och av den anledningen inte vågar bråka med Kina

får Kina på så sätt större inflytande vilket lett till att Kina än en gång trätt fram som en del ur den bipolära världen, som en stormakt och balansen mellan öst-väst kommer då återigen bli aktuell, alltså maktbalansen USA och denna gång Kina istället för Sovjet.