Introduktion
Västmodellen är i princip en sorts modell som omfattar västvärlden. Det som står i centrum här är alltså Väst som utgörs av bland annat Frankrike, England, Australien och USA.

Man skulle även kunna säga att väst är ett maktblock där det råder ett visst sorts styre, en ideologi och en viss struktur i samhället.

Utdrag
Den motsatta sidan mot väst är som ni kanske själva anar, öst. Genom tiderna har väst och öst ofta stått som hot mot varandra, eller bara allmänt stått som varandras motpoler.

Dels då de inte delar samma uppfattningar och ideer om hur världen borde styras och vara. Samt att de inte delar samma intressen heller.