Introduktion
Sverige är ett demokratiskt land, vilket innebär att det svenska folket som väljer fram vem som ska styra i landet. Detta beslut avgörs i ett så kallat ”val” som inträffar var fjärde år.

Det svenska valsystemet baseras på partier, och för att valsystemet ska vara så rättvist som möjligt spegla folkets vilja genom att rösta, därför fördelas mandaten alltså platserna i riksdagen efter antal röster som partiet fått i valet, samma sak gäller för kommun och landstingsfullmäktige.

De flesta län utgör en egen valkrets de mer folkrika länen, stockholms län, Västra Göte län och skåne län.

Anledningen till att sverige har en fördelat valkrets beror på att fördelningen av mandaten proportionellt mellan partierna skulle vara enklare, alltså sverige vill ha en riksdag där alla delar av sverige bli representerade.

Utdrag
(Som det stod i Riksdagen.se 12 september 2019) att i sverige finns det 29 valkretsar och valsystemet är proportionellt ex: om ett parti får 20 procent av rösterna så ska partiet också få 20 procent av mandaten.

Den svenska riksdagen har 349 mandat. Om ett parti har fått 20 procent av rösterna får då partiet 70 mandat.

Det bara de partier som har fått en viss storlek(antal röster) som får vara med i fördelningen av mandaten i de olika valen.

Det finns 310 stycken fasta mandat som fördelas över valkretsarna och 39 stycken som fördelas över hela riket efter att valet är klart, och på det viset blir slutresultat så rättvis som möjligt.